Olika former av bioteknologi

Bioteknologi är ett mycket brett fält. I det ingår jäsprocesser som de för att tillverka öl och bröd, genmanipulationer av olika organismer för att skapa läkemedel eller naturliga bekämpningsmedel, och processer för att ta fram biobränslen av olika slag, exempelvis biodiesel. Det är svårt att ge en fullödig överblick över alla olika underavdelningar som finns inom detta fält. Framför allt är det svårt att placera in ett enskilt projekt, som framtagandet av vegetabiliskt foder som kan användas vid odling av rovfiskar som lax, i endast en kategori. De flesta praktiska tillämpningar av bioteknik täcker in mer än ett fält.

Trots detta kan det vara användbart att känna till de olika fält som finns inom bioteknologin. Ofta används en sorts färgkodning.

  • Blå bioteknik är marin bioteknik, som på ett eller annat sätt har med havet att göra. Havet är mycket viktigt för oss människor, då det tar upp koldioxid och ger föda till miljontals människor. Eftersom utfiskning hotar krävs dock nya sätt att finna föda, och nya sätt att bedriva akvakultur.
  • Grön bioteknik kan låta som tårta på tårta. Är inte all bioteknik grön? Vad det rör sig om här är dock den bioteknik som är inriktad på jordbruket. Det kan handla om att skapa nyttoväxter som producerar sitt eget bekämpningsmedel, eller som innehåller fler näringsämnen än normalt. Hit räknas också framtagandet av växter som kan användas för att skapa biologiskt nedbrytbara plaster.
  • Röd bioteknik har ingenting med socialism att göra. Istället är det människokroppen som står för det röda. Här kan det handla om att odla celler i laboratorium, om att forska fram nya typer av antibiotika, eller om att på olika sätt skapa hela organ utanför kroppen. Det handlar också om att hitta tekniker för att kringgå immunförsvaret, så att inopererade organ, syntetiska hjärtklaffar eller pacemakers inte stöts bort av kroppen.
  • Vit bioteknik tjänar industrin på olika sätt. Ett av de allra tidigaste exemplen var när Chaim Weizmann framställde aceton ur majsstärkelse 1917. Här ryms även framtagandet av olika typer av material baserade på stärkelse och/eller fibrer som hampfibrer.
  • Bioinformatik är kanske inte bioteknik i strikt bemärkelse, men brukar ändå räknas in här. Inte minst beror detta på att bioinformatik gör det möjligt att systematisera biologisk data och hitta nya användningsområden för kända organismer. Rent konkret handlar det om att systematisera data och använda informationsteknik för att finna svar på biologiska frågeställningar.