Ett miljövänligt lösningsmedel

I vårt moderna samhälle händer det ofta att vi är i behov av lösningsmedel. Tyvärr löser många av dem inte bara upp fett, färg eller liknande, utan har också negativa effekter på miljön. Men det finns lösningsmedel som är bättre för miljön.

Etylacetat är en ester av etanol och ättiksyra. I koncentrerad form är det så starkt att det kan lösa upp vissa plaster, och det används också för att avliva insekter. Förutom att användas som lösningsmedel kan det också användas i fruktessenser och i kosmetika.  Det är därför ett ämne som används inom många olika industrigrenar.

Många lösningsmedel har stora effekter på miljön, och på människor. I Älmhult misstänkte man tidigare i år ett stort utsläpp av lösningsmedel.

Det var i tisdags som en stark lukt av lösningsmedel i processhallen i Älmhults avloppsreningsverk fick personalen att agera. Personal från tekniska förvaltningens VA-avdelning gav sig ut för kontroll av brunnar och pumpstationer i Älmhult.

Kommunen misstänker ett större utsläpp av lösningsmedel, troligtvis från en industri, berättar kommunens VA-chef Kristin Täljsten.

Kemisk formel för etylacetatUtsläpp av lösningsmedel kan även bero på att bilägare tvättar sina fordon ovanför dagvattenbrunnar, eller för nära vattendrag. En artikel från YLE rekommenderar att man håller sig minst 50 meter från närmaste vattendrag när man tvättar bilen.

Varför nämner vi detta i en text om etylacetat? Jo, etylacetat är det organiska lösningsmedel som har minst miljöpåverkan. Det bryts effektivt ned i luft och i vatten, samtidigt som det är mycket effektivt. Dessutom kan det produceras klimatneutralt, genom att man använder svensk cellulosaetanol som råvara.

Däremot har etylacetat effekter på människor. Det kan bl.a. avfetta huden, och irritera ögonen och luftvägarna. Man vet dock inte hur etylacetat och andra lösningsmedel samverkar med hudens egna molekyler. I början av året slutfördes en studie om detta, som man kan läsa om här. Mer forskning behövs dock för att ge mer kunskap.