Bioteknik i medicinens tjänst

Ett av de senaste årens mest populära ord – ett s.k. buzzword – är life science. Det är dock inte ett nytt fält. Gamla tiders alkemi, kemi och medicin kan också sägas ha varit life science. Det är dock sant att stora framsteg på detta område har gjorts de senaste 100 åren.

Det började med Penicillinum

En av de allra största upptäckterna på detta område gjordes 1928, när Alexander Fleming upptäckte mögelsvampen Penicillinum, som har bakteriedödande egenskaper. Det var dock inte han som utvecklade penicillinet. Detta gjordes av trion Howard Florey, Ernst Boris Chain och Norman Heatley. Penicillin användes för första gången 1940 för att behandla bakterieinfektioner. Sedan dess har det enligt många experter använts alldeles för många gånger, och idag finns ett stort behov av att ta fram nya former av antibiotika, eftersom många bakterier har blivit restistenta mot de typer som finns på marknaden idag.
En annan viktig upptäckt gjordes av Ananda Chakrabarty, som genom att förändra bakterier i släktet pseudomonas lyckades skapa mikroorganismer som kunde bryta ned råolja, och som kunde användas för att sanera oljeutsläpp. Denna upptäckt kan kanske inte sägas vara medicinsk, framför allt inte som Chakrabarty vid denna tid arbetade för General Electric. Upptäckten kom dock att förbättra hälsan för många olika organismer, såväl djur som människor.

Chakrabartys upptäckt är också viktig av en helt annan anledning. I rättsfallet Diamond mot Chakrabarty fastställde högsta domstolen i USA att det gick att ta patent på genetiskt modifierade organismer. Det är något ironiskt att detta rättsfall rör Chakrabartys forskning, som inte baserades på genmanipulation. Man kan dock lugnt säga att domstolens utlåtande öppnade dammluckorna för andra forskare, och för företag, som såg en chans att tjäna pengar på olika banbrytande upptäckter. Detta har fått till följd att fler och fler aktörer idag presenterar olika typer av läkemedel och andra medicinska landvinningar, som skapats genom bioteknisk forskning.