Bioteknikens underbara värld

All teknik som på ett eller annat sätt använder sig av beståndsdelar från biologin kallas med ett samlingsnamn för bioteknik. Inom detta område hittar vi både tekniker som ligger i den nuvarande forskningens framkant, och mycket gamla tekniker, som går ända tillbaka till stenåldern.

Alla tekniker som syftar till att skapa produkter genom att använda biotekniska system kan sorteras in under begreppet bioteknik. Det var troligen i och med att människor började livnära sig på jordbruk som biotekniken kan sägas ha uppstått. Olika organismer, som djur och växter av olika slag, kunde användas för att gödsla växtbäddar, återföra kväve till jorden eller bekämpa skadedjur. Jordbrukarna har också, alltsedan de första dagarna, ändrat växternas genetik genom att korsa olika plantor med varandra, avsiktligt eller oavsiktligt. Generna har också förändrats genom att en växt- eller djurart har introducerats i en ny miljö.

Jäsningen

En viktig bioteknisk upptäckt är jäsprocessen, som är den första teknik som använts för att omvandla ett livsmedel till ett annat. Troligen var jäsningen av öl en av de första processer där denna teknik användes. Men det var inte den enda. Genom en något annorlunda jäsprocess, som involverade mjölksyra, kunde man även förlänga hållbarheten på olika livsmedel. Sojasås uppfanns på detta sätt. Ett annat exempel är sushi, som från början var en metod för att konservera fisk. En bit fisk ”bakades in” i jäst ris, och höll sig på detta sätt längre. Ytterligare ett exempel är jäst bröd, som från början bakades med surdeg eller bryggerijäst.

Processen som ligger bakom jäsningen blev dock inte helt beskriven av vetenskapen förrän 1857, då Louis Pasteur beskrev processen i detalj. Pasteur är även känd som upphovsmannen till pastöriseringsprocessen, som används för att döda skadliga mikroorganismer i bl.a. mjölk. Pasteur räknas som en av skaparna till mikrobiologin, och hans betydelse för modern bioteknik kan knappast överskattas.

Från jäsning för att konservera mat till att bota olika typer av sjukdomar, biotekniken är en otroligt bred vetenskap, som på många sätt har gjort människors liv lättare, under tusentals års tid.